نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موج دیگری از حملات خود علیه مواضع تروریست‌های اقلیم عراق را آغاز کرده است.

نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موج دیگری از حملات خود علیه مواضع تروریست‌های اقلیم عراق را آغاز کرده است.منبع