انتظارات یک عضو حزب کارگزاران از وزیر کشور آتی یک عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران شازندگی معتقد است از آنجاکه در پشت سر اعراضات مردمی عنادی علیه نظام وجود ندارد وزیر کشور باید مراقبت..

انتظارات یک عضو حزب کارگزاران از وزیر کشور آتی

انتظارات یک عضو حزب کارگزاران از وزیر کشور آتی

یک عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران شازندگی معتقد است از آنجاکه در پشت سر اعراضات مردمی عنادی علیه نظام وجود ندارد وزیر کشور باید مراقبت کند که این اعتراضات با هزینه کمی پایان یابد .

علی محمدنمازی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به سوابق وزارت وزیر پیشنهادی کشور در دولت احمدی نژاد، گفت: او نسبت به سایر وزرا سابقه بیشتری از حضور در دولت دارد با این حال وزارت کشور نماد دولت است و اکنون این نگرانی برای برخی جناح های سیاسی وجود دارد که آنها مورد بی توجهی واقع شوند.

وی اضافه کرد :وحیدی اگر می خواهد موفق شود باید استانداران و فرماندارانی انتخاب کند که مورد اعتماد اکثریت نیروهای استان ها و شهرستان ها بوده و تندرو نباشند. انتخاب همه استانداران و فرمانداران از یک جناح سیاسی به کشور لطمه می زند زیرا این اقدام مانعی برای ایجاد اجماع خواهد بود.

نمازی با اشاره به ضرورت مدیریت مسائل اجتماعی و جلوگیری از تبدیل آن به مسایل امنیتی، تصریح کرد: اعتراضات مردمی ناشی از عملکردهای ضعیف مسئولان است و مردم عنادی با نظام ندارند بنابراین وزیر کشور باید مراقبت کند که اعتراضات مردمی با هزینه کمی پایان یابد نه اینکه مانند آبان۹۸ شود.

وی در پایان گفت: من معتقدم که وزیر کشور باید سابقه استانداری یا معاونت وزارت کشور را داشته باشد.

انتهای پیام

مقاله اصلی