خانم مهناز افشار که در یک تجمع ضدایرانی در آلمان شرکت کرده بود، توسط آشوب‌گران و اغتشاش‌گران تجزیه‌طلب مورد ضرب‌وشتم قرا..

خانم مهناز افشار که در یک تجمع ضدایرانی در آلمان شرکت کرده بود، توسط آشوب‌گران و اغتشاش‌گران تجزیه‌طلب مورد ضرب‌وشتم قرار گرفت و از جمع تجمع‌کنندگان اخراج شد.منبع