تجلیل سردار سلیمانی از نوجوان مخترع سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین از سید دانیال عمادی چاشمی نوجوان بسیجی سمنانی تجلیل و قدردانی کرد.
به گزارش ایسنا، سردار غلامر..

تجلیل سردار سلیمانی از نوجوان مخترع

تجلیل سردار سلیمانی از نوجوان مخترع

سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین از سید دانیال عمادی چاشمی نوجوان بسیجی سمنانی تجلیل و قدردانی کرد.

به گزارش ایسنا، سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین از سید دانیال عمادی چاشمی نوجوان بسیجی سمنانی تجلیل و قدردانی کرد.
این نوجوان سمنانی در دو دوره مسابقات کشوری رباتیک حضور داشته و در اسفند ماه سال گذشته مقام سوم کشوری را کسب کرده است.

وی همچنین در جشنواره خوارزمی نیز مقام کسب کرده است. هاورکرافت، ربات جنگجو، ربات باربر، تفنگ الکترو مغناطیسی (پرتاب کننده) و دستگاه تولید هیدروژن از آب تفنگ بادی از جمله اختراع های این نوجوان است.

انتهای پیام

مقاله اصلی