اخبار رسیده از فلسطین اشغالی حکایت از آن دارند که ارتش رژیم صهیونیستی از ترس ناتوانی در جنگ‌های آتی، وارد پروسه برگزاری تمرین‌های نظامی مستمر شده است.

اخبار رسیده از فلسطین اشغالی حکایت از آن دارند که ارتش رژیم صهیونیستی از ترس ناتوانی در جنگ‌های آتی، وارد پروسه برگزاری تمرین‌های نظامی مستمر شده است.منبع