مدیرکل تعزیرات سیستان و بلوچستان خبر داد تعزیر ۳.۵ میلیارد ریالی برای قاچاق ۲۷ هزار لیتر گازوئیل مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سیستان و بلوچستان از جریمه سه میلیارد و ۵۵۷ میلیون ریالی قاچاقچی گازوئیل خبر داد.
به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، حیدر میرزایی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سیستان و بلوچستان اظهار کرد: مأمورین پلیس آگاهی شهرستان ایرانشهر در حین گشت‌زنی و اجرای مأموریت‌های محوله در مسیر پل سرباز به یک دستگاه خودروی کامیون تانکردار مشکوک و در بازرسی از آن، مقدار ۲۷ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوییل کشف و متهم به تعزیرات حکومتی معرفی شد.
وی تصریح کرد: رئیس شعبه رسیدگی کننده با توجه به نحوه کشف و اقرار متهم، تخلف را مسلم دانست و وی را به ضبط سوخت‌های کشف شده به نفع دولت و پرداخت ۳ میلیارد و ۵۵۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
انتهای پیام

مدیرکل تعزیرات سیستان و بلوچستان خبر داد

تعزیر ۳.۵ میلیارد ریالی برای قاچاق ۲۷ هزار لیتر گازوئیل

تعزیر ۳.۵ میلیارد ریالی برای قاچاق ۲۷ هزار لیتر گازوئیل

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سیستان و بلوچستان از جریمه سه میلیارد و ۵۵۷ میلیون ریالی قاچاقچی گازوئیل خبر داد.

به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، حیدر میرزایی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سیستان و بلوچستان اظهار کرد: مأمورین پلیس آگاهی شهرستان ایرانشهر در حین گشت‌زنی و اجرای مأموریت‌های محوله در مسیر پل سرباز به یک دستگاه خودروی کامیون تانکردار مشکوک و در بازرسی از آن، مقدار ۲۷ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوییل کشف و متهم به تعزیرات حکومتی معرفی شد.

وی تصریح کرد: رئیس شعبه رسیدگی کننده با توجه به نحوه کشف و اقرار متهم، تخلف را مسلم دانست و وی را به ضبط سوخت‌های کشف شده به نفع دولت و پرداخت ۳ میلیارد و ۵۵۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

انتهای پیام

مقاله اصلی