رئیس روابط عمومی مخابرات منطقه همدان از توزیع بسته های لوازم التحریر در مدارس مناطق محروم به دانش آموزان نیازمند خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان ؛ مهندس حسن پور رئیس اداره روابط عمومی مخابرات منطقه همدان اظهار داشت ؛در راستای مسئولیتهای اجتماعی و کمک به دانش آموزان نیازمند مناطق محروم شرکت مخابرات ایران در اقدامی شایسته بسته های لوازم التحریر مورد نیاز دانش آموزان را در بعضی از مدارس محروم کشور توزیع نمود در همین راستا روابط عمومی مخابرات همدان نیز پس از هماهنگی با اداره کل آموزش و پرورش لیست مدارس مناطق محروم را تهیه نموده وامروز باحضور در سه تا از این مدارس راهنمایی ، ابتدایی و معلولین آنها را به دانش آموزان تقدیم کردندگفتنی است که این مراسم با حضور آقایان «آقامحمدی» معاون مدیر کل آموزش و پرورش استان و آرام رئیس آموزش وپرورش متوسطه برگزار شد و طبق لیست مناطق محروم مابقی این لوازم به سایر مناطق هم توزیع خواهدشد.