رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: ندسا با دستیابی به موشک‌های نقطه‌زن کروز دریایی، پهپادهای کارآمد دریاپایه و بسیاری از زمی..

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: ندسا با دستیابی به موشک‌های نقطه‌زن کروز دریایی، پهپادهای کارآمد دریاپایه و بسیاری از زمینه‌های دیگر به توانمندی‌های چشمگیری دست پیدا کرده است.منبع