سرپرست دفتر برنامه ریزی اشتغال و حرفه آموزی سازمان زندان ها منصوب شد رئیس سازمان زندان ها با صدور حکمی “حمیدرضا سلیمانی فارسانی” را به عنوان سرپرست دفتر برنامه ریزی اشتغال و حرفه آ..

سرپرست دفتر برنامه ریزی اشتغال و حرفه آموزی سازمان زندان ها منصوب شد

رئیس سازمان زندان ها با صدور حکمی "حمیدرضا سلیمانی فارسانی" را به عنوان سرپرست دفتر برنامه ریزی اشتغال و حرفه آموزی سازمان زندان ها منصوب کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور محمدمهدی حاج محمدی با صدور حکمی "حمیدرضا سلیمانی فارسانی" را به عنوان سرپرست دفتر برنامه ریزی اشتغال و حرفه آموزی سازمان زندان ها منصوب کرد.

در بخشی از حکم سلیمانی آمده است:

در دوران تحول قوه قضاییه و سازمان زندان ها با محوریت تبدیل زندان به "آموزشگاه نیکی ها"؛ برنامه ریزی علمی و مبتنی بر دانش سازمانی برای ایجاد اشتغال مولد، پایدار و هدفمند به عنوان رکن اصلی اصلاح و تربیت مبتنی بر سند تحول قوه قضاییه و سایر اسناد بالادستی؛ تمرکز بر اشتغال حداکثری مددجویان با پرهیز از هرگونه اقدام نمایشی و آمارسازی و تذکر این نکته که اشتغال هدفمند باید بتواند کسب درآمد منطقی برای خانواده زندانی در ایام حبس و فعالیت سالم اقتصادی پس از آزادی را ضمانت نماید که در این عرصه مهارت آموزی مبتنی بر الزامات فضای کسب و کار و اقتضائات روز جامعه نقش حیاتی خواهد داشت. اجرای مصوبات و سیاست های شورای راهبری اشتغال سازمان؛ پایش دقیق نتایج اشتغال برای هرمددجو و تاثیر آن بر فرآیندهای اصلاح و تربیت با کمک دفتر امور فرهنگی و تربیتی و دفتر آموزش و پژوهش و همکاری با دفتر اقدامات حمایتی جهت ایجاد اشتغال خانواده زندانیان؛ از جمله انتظارات می باشد.

انتهای پیام/

مقاله اصلی