به دلیل عدم آمادگی عراقی‌ها در پذیرش زائران، زائران اربعین در مرز خسروی‌ سرگردان شده‌اند و استانداری کرمانشاه از همه زائران اربعین حسینی خواست که با توجه به اطلاعیه‌ها و گزارش‌های رسانه‌ای، سفر خود به عتبات عالیات را مدیریت کنند.

به دلیل عدم آمادگی عراقی‌ها در پذیرش زائران، زائران اربعین در مرز خسروی‌ سرگردان شده‌اند و استانداری کرمانشاه از همه زائران اربعین حسینی خواست که با توجه به اطلاعیه‌ها و گزارش‌های رسانه‌ای، سفر خود به عتبات عالیات را مدیریت کنند.