بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف در نامه‌ای نکاتی را درباره وقایع روز گذشته این دانشگاه به وزیر علوم اعلام کرد.

بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف در نامه‌ای نکاتی را درباره وقایع روز گذشته این دانشگاه به وزیر علوم اعلام کرد.منبع