ویدئو / پیشروی طالبان؛ سقوط مزار شریف و خطر بیخ گوش کابل نیروهای طالبان در ادامه پیشروی‌های خود وارد شهر مزار شریف در شمال افغانستان شده‌اند و کنترل این شهر را در دست گرفته‌اند. بد..

ویدئو / پیشروی طالبان؛ سقوط مزار شریف و خطر بیخ گوش کابل

ویدئو / پیشروی طالبان؛ سقوط مزار شریف و خطر بیخ گوش کابل

نیروهای طالبان در ادامه پیشروی‌های خود وارد شهر مزار شریف در شمال افغانستان شده‌اند و کنترل این شهر را در دست گرفته‌اند. بدین ترتیب، پس از تصرف قندهار و هرات، چهارمین شهر بزرگ افغانستان نیز به تصرف طالبان درآمده و خبرها همچنین از سقوط جلال‌آباد حکایت دارد. همزمان با پیشروی مستمر طالبان، اشرف غنی، رئیس‌جمهوری این کشور، گفته است به نبرد ادامه می‌دهد؛ ادعایی که تاکنون توفیق چندانی در آن نداشته است.

دریافت ۱۲ MB مقاله اصلی